Biz AKOĞLU OTOMOTİV A.Ş  Ailesi olarak,Preste şekillendirilmiş sac ve çelik parçalar üreterek hizmet verdiğimiz otomotiv sektöründe, sadece çalışma alanımızın değil yaşadığımız çevreninde korunması gerekliliğinin bilincindeyiz. Doğal kaynakların tükenebilir olduğunu ve çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekliliğini biliyoruz. Çevre yönetim sistemi ile, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri kontrol altında tutabilmeyi amaçlıyoruz.Bu amaç doğrultusunda,ISO14001 çevre yönetim sistemi esaslarına ve müşterilerimizin bu konudaki taleplerine uymak, Tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, İş, çalışılan ortam ve çevre koşullarını çevre boyutlarımız çerçevesinde ve hedeflerimize uygun olarak sürekli iyileştirmek, Tüm çalışanlarımızın eğitimi ve katılımı yoluyla çevre bilgi ve bilincini arttırmak, Atık miktarları,hammadde ve enerji tüketimini kontrol altına alarak amaç ve hedefler doğrultusunda doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak, Olası acil durumları, çevre ve iş kazalarını engelleyecek tedbirleri almak maddeleri temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.